Qvarnström | Arkitekter
Kävlingevägen 7b
222 40 Lund
Telelfon: 046 - 24 82 00


www.qvarnstrom.nu

Webbdesign Equiart

Per Qvarnström
Arkitekt med examen från LTH 1985. Driver sedan år 2000 Qvarnström Arkitekter AB.
Mobil: 070 456 42 33


Maria Petersson
Ingenjör med designinriktning examinerad från Malmö Högskola 2004.
Telefon: 046 - 24 82 00


Anna Harrysson
Arkitekt MSA
Telefon: 072 - 323 24 82